10391.htm       CIMSZO:        Bárd    SZEMELYNEV          Bárd Rezső      SZOCIKK:     B. Rezső, tanár, a Pesti Izr. Hitközség oktatásügyi előadója. Szül. Budapesten 1868 jún.18. A tanítóképző, majd a polgári iskolai tanárképző elvégzése után 1868. lépett a hitközség szolgálatába. Előbb elemi iskolában, majd polgáriban tanított 1922-ig, azóta a hitközség oktatásügyi előadója. 18 évig szerkesztette az Izr. Tanügyi Értesítőt és írt több tankönyvet.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 391 .cimszó a lexikon 88 . oldalán van.