10386.htm       CIMSZO:        Bárd    SZEMELYNEV          Bárd Gyula      SZOCIKK:     B. Gyula, berlini művészeti könyvkiadó, szül. Miskolcon 1873. Iskolái elvégzése után több kiadóvállalatnál dolgozott, majd a 900-as évek elején Németországba költözött s Berlinben megalapította a Bárd és Marquart kiadócéget, utóbb különválva a Bárd Verlagot, mely csakhamar egyike lett a legnagyobb és legnívósabban dolgozó művészeti könyvkiadó-vállalatoknak. B. szerződtette Georges Brandest, a világhírű esztétikust és kritikust, aki egy ideig a vállalat művészi vezetésében is részt vett. Kiadta a berlini, frankfurti és drezdai múzeumok, továbbá a Magyar Szépművészeti Múzeum katalógusait, a képzőművészet klasszikusainak - Leonardo da Vinci, Michelangelo, Ghiberti, Dürer stb. - gyönyörűen illusztrált albumait. A német kultuszminiszter megbízásából megjelentetett bibliofil kiadásban kizárólag a császári család tagjai számára egy albumot, mely Vilmos császár palotáját és kastélyait ismertette. Hortus Deliciarum címen kiadott egy német klasszikus sorozatot, továbbá Dante Divina Commediáját Botticelli illusztrációival s egy albumot, mely Holbein összes képeinek reprodukcióját tartalmazta.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 386 .cimszó a lexikon 87 . oldalán van.