10383.htm       CIMSZO:        Barbi                           SZOCIKK:     Barbi Méir, pozsonyi főrabbi, szül. Barbi városkában,  Halberstadt mellett  1725., megh. Pozsonyba 1789. júl. 28-án.  Frankfurtban tanult. Előbb Halberstadtban, majd Halléban lett rabbi. Pozsonyban 25 évig működött mint főrabbi, 1764-től haláláig és a rabbiiskola főnöke volt. Felvilágosodottságával és tanítási módszerével elütött késői utódaitól is. Jóllehet, hogy századának egyik legélesebb eszű talmudtudósának ismerték, nem zárkózott el a világi tudományok elől, s főleg az orvostudományban volt igen járatos. Emellett a zeneművészetet nem csak kedvelte, hanem annak ápolását tanítványainak ajánlotta is. Szőrszálhasogatástól mentes szövegértelmezésen és tiszta logikán alapuló talmudmagyarázatával teljesen különbözött kortársaitól, akik őt «Charif» (éleselméjű) névvel tüntették ki. Még életében megjelent műve Chiddusé Maharam Barbi címen (l., Dyrhenfurth 1785, II. rész  Prága 1793). Az utóbbit veje, Seligmann rabbi adta ki.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 383 .cimszó a lexikon 87 . oldalán van.