10377.htm       CIMSZO:        Baracs SZEMELYNEV          Baracs Marcellné         SZOCIKK:     B. Marcellné sz. Schmidl Etelka, szül. Budapesten 1878 jan. 22. A társadalmi és felekezeti életben a jótékonysági és szociális mozgalmakban fáradhatatlan tevékenységet fejt ki. 1922 óta elnöke volt a Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetségének, amelynek keretében gyakorlati szociális tanfolyamot szervezett. Megszervezte továbbá a Nemzetközi Zsidó Nőszövetség magyarországi alosztályát. A budapesti déli kerület demokrata listáján országgyűlési pótképviselő. A demokrata párt női osztályának szervező elnöke. Tagja a fiatalkorúak felügyelő hatóságának, továbbá a Magyar Nők Szentkorona Szövetsége vezérlőbizottságának. Szerkeszti az Egyenlőség Asszonyok c. rovatát s gyakran ír szociális vonatkozású cikkeket napilapokba.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 377 .cimszó a lexikon 86 . oldalán van.