10376.htm       CIMSZO:        Baracs SZEMELYNEV          Baracs Marcel SZOCIKK:     B. Marcell politikus, ügyvéd, szül. Budapesten 1865. Középiskolái elvégzése után a jogi pályára lépett. Budapesten megszerezte a jogi és államtudományi doktorátust. Tanulmányainak kiegészítése céljából többizben tett hosszabb külföldi utat, bejárta az egész kontinenst. Hazatérve, Budapesten ügyvédi irodát nyitott, mely csakhamar egyike lett a legelismertebbeknek. Jogászi pályájával párhuzamosan tevékeny részt vett állandóan a hitközségi életben, amelyben vezető szerepet játszik, továbbá a társadalmi, valamint a főváros közigazgatási és politikai életében. Hosszú évek óta tagja a főváros törvényhatósági bizottságának. Kiterjedt publicisztikai és irodalmi munkásságot fejt ki. Ismertebb jogi munkái: «A jogi szakoktatás reformja» (1902), «Emlékbeszédek Deák Ferencről és Jókai Mórról» (1904 és 1925). Társadalmi és politikai működésének eredményeként a budapesti községi Demokrata Párt és a Lipótvárosi Kaszinó elnökévé választották. Elnökhelyettese a Budapesti Ügyvédi Kamarának. 1927 óta tagja az országgyűlésnek, a főváros északi kerületében kapott mandátumot az akkori egyesült balpárt listáján. Harcos politikus, a demokrácia híve, kitűnő szónok. A numerusz klauzusz ellen elmondott képviselőházi beszéde példája lehet a komoly felépítésű parlamenti szónoklatnak. A fővárosi polgárság egyik vezérének tekinti.                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 376 .cimszó a lexikon 86 . oldalán van.