10375.htm       CIMSZO:        Baracs SZEMELYNEV          Baracs Károly  SZOCIKK:     Baracs, 1. Károly, udvari tanácsos, vasútigazgató, szül. Budapesten 1868. Egyetemi tanulmányai elvégzése után a Győr-Sopron-Ebenfurti vasúttársaság szolgálatába lépett. Kiváló képességeivel gyorsan emelkedett s a vasúttársaság vezérigazgatója lett. A magyar közgazdasági életben, mint a közlekedésügy egyik legalaposabb ismerője előkelő szerepet játszik. 1921—26-ig elnöke volt a Budai Izr. Hitközségnek, amelynek fejlesztése körül jelentős eredményeket ért el. Ő vezette be a hitközségi életbe, mint egyedülálló újítást, a lajstromos szavazást és a női választójogot. Tagja a Rabbiszeminárium vezérlőbizottságának, egyik megalapítója és elnöke a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetségének. Nagy kultúrájú litterary gentleman, Göthe műveinek és a Göthe irodalomnak egyik legkiválóbb ismerője. Közéleti tevékenységének elismeréséül I. Ferenc József udvari tanácsossá nevezte ki. E lexikon elnöki tanácsának elnöke.                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 375 .cimszó a lexikon 85 . oldalán van.