10372.htm       CIMSZO:        Bányai  SZEMELYNEV          Bányai Jakab   SZOCIKK:     """Bányai Jakab, pedagógus szül. Komáromban 1852 dec. 10., megh. Nagybecskereken 1919. szeptember 21. A piaristáknál tanult, majd néh. Lederer Ábrahám vezetése alatt a zsidó tanítóképzőben. Tanítói pályáját Veszprémben kezdte, aztán Pápán működött, majd Nagybecskerekre került 1882. a zsidó iskolához: ennek 1900. történt megszűnése után a községi, majd az állami iskolához nevezték ki igazgatónak. Itt működött 1918-ig. A Dél magyarországi Tanítóegylet alelnöke, a «Délvidéki Tanügy» szerkesztője, majdnem valamennyi pedag. lapnak munkatársa volt. Diesterweg «Wegweiser»-jét ő fordította le és látta el magyarázatokkal. 1908-ban a Magyar Tud. Akadémia a Wodianer-féle ezerkoronás pályadíjjal tüntette ki""."                                    Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 372 .cimszó a lexikon 85 . oldalán van.