10367.htm       CIMSZO:        Bánfi    SZEMELYNEV          Bánfi Zsigmond            SZOCIKK:     B. Zsigmond, irodalomtörténetíró és esztétikus, szül. Gyomán 1857., megh. öngyilkosság következtében 1894. Főképpen a francia nyelvészet és irodalom körébe vágó tanulmányait előbb a budapesti egyetemen, majd Párisban a Collége de France-on végezte. Hazatérve főreáliskolai tanár lett a fővárosban. A francia irodalom kitűnő ismerője volt, aki finom elmeéllel elemezte az irodalom legbonyolultabb jelenségeit is. Egyes tanulmányai a legcsiszoltabb magyar essayk közé tartoznak. Főműve: A francia dráma fejlődése a XIX. század első felében. Kisebb tanulmányait, melyek közül a Mizantróp-ról szóló válik ki mélységével, a szerző halála után Gyomai Zsigmond gyűjtötte össze életrajzi bevezetéssel (1895). Lefordította Lessing Laokonját és Lindán Pál Moliére könyvét.                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 367 .cimszó a lexikon 84 . oldalán van.