10365.htm       CIMSZO:        Bánffyhunyad                           SZOCIKK:     Bánffyhunyad (Huedin, R.). Kolozs vm. 4890 lak. A B.-i (orthodox) hitközség alapításának időpontja meg nem állapítható. Az első feljegyzések 1853-tól szólnak, de az kétségtelen, hogy már előbb is éltek zsidók B.-on. E feljegyzéseket — melyek szerint 1853., mikor az első fatemplomépült, 12 tagja volt a hitközségnek, — egy vasszekrényben őrizték, azért maradtak meg. A többi összes iratok, jegyzőkönyvek és az egész levéltár, mely fényt derítene a hitközség múltjára, elpusztultak az 1927 decemberi templomrombolás alkalmával. 1868-ban építették fel a mai új templomot s ekkor már — mint a jegyzőkönyvből kitűnik — 50 tagja volt a hitközségnek. A hitközség első tiszteletbeli rabbija Staresz Ábrahám volt, akinek működéséről azonban jóformán semmit se tudunk. 1853-ban alakult a Chevra Kadisa, melynek jelenlegi elnöke Weisz Samu. A hitközség másik intézménye a nőegylet több mint száz éves, 1823. létesült és elnöknője Simon Mórné. A hitélet fejlesztését szolgáló intézmények — a jesiva és a Talmud Tóra — egészen újak. A jesivát, melynek állandóan 80 növendéke van, 1923. alapították. Ugyanezen évben létesült a Talmud Tóra is, melyet átlagosan 45 növendék látogat. A hitk. tagjai közül nagyobb ipari vállalkozást Sichermann Lajos létesített, akinek gipszgyára mintegy 30 embert foglalkoztat. A hitközség évi 600.000 leies költségvetéssel dolgozik, melynek egy jelentős hányadát szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Szentkirály, Kiskalota, Havasrekettye, Monostor, Kőrösfő, Csucsa, Kissebes és még 39 zsidó nem lakta község tartozik. A hitközség lélekszáma 1050, a családok száma 220, adót 200-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 54 kereskedő, 2 orvos, 4 magántisztviselő, 80 iparos, 15 magánzó és 85 egyéb. A világháborúban a hitközségnek 74 tagja vett részt, akik közül 8 halt hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Grünwald Jakab főrabbi, Berger Ábrahám elnök, Czóbel Mór alelnök, Hererin József és Diamantstein Nándor gondnokok, Neumann Lajos pénztárnok, Kohn Salamon ellenőr, Freund Izrael segédrabbi és Izrael Dávid jegyző.                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 365 .cimszó a lexikon 84 . oldalán van.