10364.htm       CIMSZO:        Baneth SZEMELYNEV          Baneth Jerachmiel Bernhard     SZOCIKK:     B. Jerachmiel Bernhard, B. Ezekiel legifjabb fia s egyszersmind hírneves atyjának egyik legtehetségesebb tanítványa, szül. Széchenyben 1815., megh. Liptószentmiklóson 1871 okt. 21. Atyján kívül Szófer Mózes is tanítója volt a Talmudban. Liptószentmiklóson telepedett le és híres jesivát tartott fenn. A később felajánlott orthodox rabbiállást elfogadta ugyanott, de minden rekompenzáció nélkül. Békeszeretete és jósága miatt a nem orthodox irány hívei előtt is rendkívüli tiszteletnek örvendett.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 364 .cimszó a lexikon 84 . oldalán van.