10363.htm       CIMSZO:        Baneth SZEMELYNEV          Baneth Ezekiel SZOCIKK:     B. Ezekiel, rabbi, szül. Óbudán, 1773. meghalt Nyitrán 1854 dec. 28. Atyja R. Jacob B., az óbudai rabbinátus tagja, szintén kiváló talmudtudós volt. B. miután egy ideig fakereskedő volt, elvesztette vagyonát és elfogadta a széchenyi hitközség meghívását. Onnan Paksra, majd Nyitrára került rabbinak, itt működött haláláig. B. híres jesivát tartott fenn, nagyszámú hallgatósággal. Módszere ellenkezője volt az akkor már Magyarországon nagyon elterjedt pilpulizmusnak, s inkább visszatért a középkori nagy kommentátorok tiszta módszeréhez. Responsumai nem maradtak meg, mert a hozzá beérkezett rengeteg vallási és jogi kérdésre adott kimerítő válaszok másolatát nem őrizte meg. Mégis akkora volt a tekintélye tudományos téren, hogy ismert nevű szerzők megtiszteltetésnek vették, ha műveikhez ajánlatot írt. Ő maga azonban elvből nem írt könyvet. Toszefta-kommentárját is halála előtt elégette. Elmés mondásai sokáig közszájon forogtak. Jámborsága miatt Nyitrán zsidók és keresztények egyaránt szentnek tisztelték. Évtizedeken át ápolták azt a hiedelmet, hogy sírján tűzoszlop emelkedik az égbe. Sírját sokáig zarándokhelynek tisztelték.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 363 .cimszó a lexikon 83 . oldalán van.