10362.htm       CIMSZO:        Baneth SZEMELYNEV          Baneth Eduard SZOCIKK:     """Baneth, 1. Eduárd, berlini rabbiszemináriumi tanár, szül. Liptószentmiklóson 1855 aug. 9. Atyja, B. Jerachmiél Bernhard kiváló talmudtudós bevezette őt a bibliai tudományokba, majd a pozsonyi jesiván tanult. Innen Gnesenbe ment, ahol elvégezte a gimnáziumot, azután a berlini egyetemen és a Hildesheimer rabbiszemináriumban folytatta és fejezte be tanulmányait. Az egyetemen főleg filozófiát és arab filológiát tanult. 1881-ben avatták doktorrá a lipcsei egyetemen és Hildesheimer Izráeltől kapta rabbioklevelét. Ezután Krotoschinban volt rabbi 1885-ig, amikor meghívták a berlini Lehranstalt für Wissenschaft des Judentums Talmud-tanárának. Szakfolyóiratokba írt számos tanulmányán kívül fontosabb munkái: Sámuel ha-Nagid als Staatsmann und Dichter (1881); Ursprung der Sadokäer und Böethosäer (1882); Maimunis Commentar zum Tractat «Abbot», a Hildesheimer-Jubelschrift-ben. Ebben az arab szöveget héberre átfordítja s kommentálja; «Mischna: Széder Móéd», kritikai kiadás német fordítással és kommentárral; Maimunis Neumondsberechnung, mely utóbbiak a «Lehranstalt» kiadványainak XVI., XVII, és XX. kötetében jelentek meg. B.-et 1919-ben a porosz kultuszminisztérium, professzori címmel tüntette ki"""                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 362 .cimszó a lexikon 83 . oldalán van.