10361.htm       CIMSZO:        Bandérium                               SZOCIKK:     Bandérium. Ünnepélyes fogadtatásra kivonult lovas díszmenet. A történelem feljegyzi, hogy a budai zsidók 1476. lovas-bandériummal fogadták Mátyás királyt és menyasszonyát. A díszmenet élén a község elnöke és ennek fia lovagolt kivont karddal és mögöttük huszonnégy előkelő zsidó haladt ugyancsak lóháton, díszruhában, strucctollal a kalpagjaikon. Ezek után kétszáz zsidó lépkedett imaköpenyekben, bíborszín zászló alatt, amelyre ötkörmű bagolyláb volt hímezve, alatta két csillag, fölötte pedig aranyos tiara. A vének baldachin alatt haladtak a menet közepén. Ez a díszmenet főleg azért érdemel figyelmet, mert a XV. század második felében Európa szerte a zsidófolt és zsidókalap viseletének kényszere már fennállott és a zsidókat a fegyverviseléstől eltiltották a legtöbb országban. Magyarországon még a városlakó zsidók is követhették a régi szokást, amely lóval és fegyverrel emelte az ünnepélyes megjelenést. (V ö. Kohn S. A zsidók története Magyarországon).                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 361 .cimszó a lexikon 83 . oldalán van.