10360.htm       CIMSZO:        Bánde  SZEMELYNEV          Bánde Zoltán   SZOCIKK:     Bánde Zoltán, rabbi, szül. Ráckevén. (Pest vm.) 1893. okt. 27. 1897-1907-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1906-ban avatták bölcsészdoktorrá a budapesti egyetemen, 1908. pedig rabbivá. 1908-12-ig csongrádi, 1912 óta kispesti főrabbi. Megjelent: Juszuf al Baszir Kitab al Muhtavi c. munkája, Budapest, 1906. Cikkeket írt a Magyar Zsidó Szemlében. Jeles hitszónok. Sokat foglalkozott a zsidó nevelésüggyel.                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 360 .cimszó a lexikon 83 . oldalán van.