10357.htm       CIMSZO:        Bamidbor                                SZOCIKK:     """Bamidbor, heti szakasz, mely Mózes 4. könyvének elejétől a 4. fejezet 20. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma; népszámlálás. A heti szakaszhoz tartozó prófétai rész Hósea könyve 2. fejezetének elejétől a 22. versig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Izrael fiainak nagy számáról van szó. B. (széfer) l. Népszámlálás könyve""."                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 357 .cimszó a lexikon 83 . oldalán van.