10354.htm       CIMSZO:        Balog   SZEMELYNEV          Balog Arnold   SZOCIKK:     """B. Arnold, jogi író, szül. Tápiógyörgyén 1870., megh. Budapesten 1913. Budapesten ügyvédi gyakorlatot folytatott és a Jogtudományi Közlöny c. szakfolyóiratot szerkesztette. Különösen a kereskedelmi jog kommentálásával foglalkozott és ezen a téren értékes ösztönzésekkel gyarapította a joggyakorlatot. Nagyobb önálló munkái: A kereskedelmi ügynökök jogi állása (1897); A hitelezők megkárosítására vonatkozó vagyonátruházások (1898); A sommás eljárásról és a fizetési meghagyásról szóló törvények, valamint a kereskedelmi törvény jegyzetes és maqyarázatos kiadása (1898); Törvény és bíró (1910)"""                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 354 .cimszó a lexikon 83 . oldalán van.