10353.htm       CIMSZO:        Balog   SZEMELYNEV          Balog Ármin     SZOCIKK:     Balog, 1. Ármin, Az Orsz. Rabbiképző Intézet tanára, szül. Nagykárolyban 1859. Az egyetemet Budapesten végezte. Műve: A keresztény latin irodalom (a Heinrich-féle Egyetemes Irodalomtörténetben, 1905). Ezen kívül lefordította és bevezette Bacon, Novum Organum-jának első részét (1885) és angolból Bryce Római Szent Birodalom c. művét az Akadémia kiadásában és Spinoza Ethikáját, B. Bánóczi Józsefnek a tanítóképző igazgatójává történt kinevezése óta a rabbiszeminárium magyar és történelem tanára és könyvtárnoka volt. 1923-ban nyugalomba vonult                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 353 .cimszó a lexikon 82 . oldalán van.