10352.htm       CIMSZO:        Balmazujváros                         SZOCIKK:     Balmazújváros, nagyk. Hajdú vm. 13,223 lak. A B.-i (orthodox) hitközséget 1845. alapították meg Hartstein Noe, Lichtschein Mayer, Samu, Menyhért és Mór Tiszadobról beköltözött regále bérlők és földbirtokosok. A hitközség első rabbija Fried Náthán volt (szül. Magyarizsépen, megh. B.-on 1917.), aki nagy tudós hírében állott és több könyvet is írt. 1850-ben építette a hitközség saját erejéből a templomát. 1878-ban nyitotta meg elemi népiskoláját. Van ezenkívül a hitközségnek egy Talmud Tórája 30 növendékkel, melyet 1894. Fried Náthán főrabbi alapított. 1866-ban létesült a Chevra Kadisa, melynek jelenleg Spitzer Jenő az elnöke, 1887. alakult meg a nőegylet, mely most özv. Gelbmann Ignácné elnöklete alatt áll. A hitközség évi 10,000 pengős költségvetéssel dolgozik, melyből 1500 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Tiszacsege és Egyek községek tartoznak, melyek közül az előbbinek önálló hitközséggé alakulása folyamatban van. A hitközség lélekszáma 318, a családok száma 86, adót 74-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 tanító, 12 kereskedő, 1 ügyvéd, 3 orvos, 1 munkás, 1 magántisztviselő, 12 iparos, 20 magánzó és 33 egyéb. A hitközségnek 40 tagja vett részt a világháborúban és 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Markovits József elnök, Fohn. Benő gondnok, Ornstein Dezső pénztáros, Gréger Jenő ellenőr, Szigeti Rezső jegyző, Fried Menyhért rabbi, Ornstein Hermann, Gyémánt Jenő, Steinberger Emil, Dickmann Ignác, Hász Jakab, Klein Adolf és Friedmann József választmányi tagok.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 352 .cimszó a lexikon 82 . oldalán van.