10350.htm       CIMSZO:        Ballagi  SZEMELYNEV          Ballagi Károly  SZOCIKK:     B. Károly*, pedagógus, B. Mór (l. o.) testvéröccse, szül. Bujon (Szabolcs vm.) 1824, ápr. 24., megh. Miskolcon 1888. nov. 21. Középiskoláit Pápán, a jogi fakultást a pesti egyetemen végezte. A szabadságharcban, mint főhadnagy megsebesült, azután az evangélikus gimnáziumban, majd Kecskeméten és Nagykőrösön lett tanár, később Sopronban, azután Miskolcon lett tanfelügyelő és kir. tanácsos. Számos cikket írt a Néptanítók Lapjába és a Pesti Naplóba, írt több német nyelvtant és magyar nyelvtant német nyelven, azonkívül igen sok pedagógiai munkát. Egyik ilyen munkájának címe Magyarország és Erdély története izraelita népiskolák számára (1862 és 1888), amelyet - úgy látszik, megbízás folytán - jóval kikeresztelkedése után írt. Egyéb munkái: Történeti életrajzok (1851, 2 köt.) és több földrajzi tankönyv.                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 350 .cimszó a lexikon 81 . oldalán van.