10344.htm       CIMSZO:        Balla    SZEMELYNEV          Balla Ignác       SZOCIKK:     """B. Ignác, író, szül. Magyarpécskán 1883. középiskolai tanulmányai végeztével a haditengerészetnél teljesített szolgálatot, majd újságíró lett és hosszabb időre Rómába ment, ahol az olasz irodalmat tanulmányozta eredményesen. Sok kitűnő fordítás szerzője. 1907 óta az Új Időket szerkesztette hosszabb ideig. 1915-ben a Petőfi Társaság tagja lett. Eredeti munkáin kívül legjelentősebbek Boccaccio, D'Annunzio, G. Deledda több művének művészies átültetése. Népszerű tudományos művei: A Rotschildok (1912) Edison{1913).Versei: Tűz(1901); Tenger mormolása(l903); Dél (l907) 5 A héthíd városa (1910). Színműve: Az arezzoi varga (1926). Regényei és elbeszélései: Víz fölött és víz alatt(1916), Az ő keze(1917), Kis emberek(1917). Az utolsó években Rómában él, ahol, mint a Pesti Hírlap levelezője szoros kapcsolatot tart fenn az olasz kormánykörökkel. Fontos szolgálatot tesz a magyar-olasz közeledés érdekében"""                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 344 .cimszó a lexikon 81 . oldalán van.