10341.htm       CIMSZO:        Balkányi           SZEMELYNEV          Balkányi Kálmán          SZOCIKK:     Balkányi. 1. Kálmán, közgazdasági író, szül. Debrecenben 1883 júl. 14. Jogi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte s miután ügyvédi diplomát szerzett, 1908. az Orsz. Magyar Kereskedelmi Egyesület titkára, 1918. pedig igazgatója lett. Ó alapította meg Lánczy Leóval együtt a Magyar-Bosnyák Keleti Gazdasági Központot, melynek célja a Kelet felé irányuló gazdasági politika elmélyítése volt. Mint hivatalos szakértő részt vett az 1922. genovai és 1923. genfi konferenciákon. Élénk közgazdasági és publicisztikai tevékenységet fejt ki. Szerkeszti az OMKE hetilapját.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 341 .cimszó a lexikon 81 . oldalán van.