10337.htm       CIMSZO:        Bálint   SZEMELYNEV          Bálint Rezső     SZOCIKK:     """B. Rezső*, orvosprofesszor, szül. Budapesten 1874. okt. 22. A budapesti egyetemen tanult s Korányi Frigyes asszisztense, majd 1910. magántanár lett, 1916. pedig kinevezték ny. rendes egyetemi tanárnak és az I. sz. belgyógyászati klinika igazgatójának. Nagyobb, önállóan megjelent művei: Diaetetikai vezérfonal (1924); A cukorbetegségek és az insulin (1917); Ulcus- problem und Säuregasengleichgewicht, ezenkívül pedig számos értekezése jelent meg bel- és külföldi szaklapokban, főleg a szív- és idegrendszer megbetegedésiről"""                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 337 .cimszó a lexikon 80 . oldalán van.