10336.htm       CIMSZO:        Bálint   SZEMELYNEV          Bálint Lajos      SZOCIKK:     B. Lajos*, író, szül. 1886. Előbb a Magyar Hírlap, majd a Világ színházi kritikusa volt. 1914-ben többedmagával megalapította a Thalia- társaságot, 1915. pedig a Nemzeti Színház titkára és dramaturgja lett, egyszersmind irodalmi vezetője volt a Genius-könyvkiadó társaságnak. Sok regényt és drámát fordított magyarra. Önállóan megjelent kötete: láncosok és artisták, Tanulmányok. (1920)                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 336 .cimszó a lexikon 80 . oldalán van.