10334.htm       CIMSZO:        Bálint   SZEMELYNEV          Bálint Imre       SZOCIKK:     """B. Imre*, közgazdasági író, szül. Budapesten 1873. Eleinte hírlapíró volt és a Budapesti Hírlap közgazdasági rovatát vezette. A közgazdasági szakirodalom terén jelentékeny munkásságot fejtett ki. 1896-ban a Magyar Gazdaszövetség megbízásából szerkesztette a szövetség hivatalos közlönyét. Amikor 1900. a kereskedelmi minisztérium kereskedelmi attaséi állásokat szervezett, Konstantinápolyba őt nevezték ki. Budapestre visszatérve a Magy. Kir. Kereskedelmi Múzeum aligazgatója, 1911. pedig a kereskedelemügyi minisztérium osztályfőnöke lett. Főbb önálló művei: Megjegyzések a biztosítási törvénytervezetre (1895); Aukciók és vásárok (1895); Vám- és kereskedelmi szövetségünk Ausztriával (1896); Valuta, bimetallizmus (1896); Kereskedelmi szerződéseink megújítása (1898); Gazdasági politikánk múltja és jövője (1898); Zálogleveleinkről (1899); Kivitelünk Törökországba (1905); Keleti képek (1908); Kiviteli áruk csomagolása (1910)."""                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 334 .cimszó a lexikon 80 . oldalán van.