10331.htm       CIMSZO:        Bálint   SZEMELYNEV          Bálint Aladár    SZOCIKK:     """Bálint, 1. Aladár, író, szül. Nagypeszeken 1881., megh. Budapesten 1925. Tanulmányainak befejezése után gyári tisztviselő volt, Miután az Ország-Világ c. folyóiratban 1903, megjelent első novellája feltűnést keltett, hírlapírói pályára lépett. 1907-ben a Népszava képzőművészeti rovatának vezetője, 1909. pedig a Nyugat irodalmi folyóirat művészeti kritikusa lett. Nagy tevékenységet fejtett ki, hogy a munkásosztályban felkeltse a képzőművészet iránt való szeretetet és előmozdítsa a művészeti alkotások megértését. Elbeszéléseiben a nagyváros nyomorának sötét képeit festette erős szociális érzéssel. Önálló munkái: Város (novellák); Így történt! (novellák); Képekről munkásoknak, Kernstok Károly (életrajzi monográfia)."""                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 331 .cimszó a lexikon 80 . oldalán van.