10327.htm       CIMSZO:        Balázs  SZEMELYNEV          Balázs Béla      SZOCIKK:     """Balázs Béla, író és tanár, szül. Szegeden 1884 aug. 4. A budapesti egyetemen tanult modern nyelveket és irodalmakat, majd Berlinben és Párisban állami ösztöndíjjal folytatta tanulmányait. A kommün alatt az írói direktórium tagja volt. A kommün bukása után Bécsbe emigrált és azóta ott él, mint német író. B. a legújabb magyar irodalom számottevő alakja, akinél az élénk fantázia párosul az emberi lélek mélységes ismeretével. Versei, novellái és regényei színesek és csiszolt nyelvezetükkel, formaszépségükkel egyaránt kitűnnek. Művei: Halálesztétika (1907); Doktor Szélpál Margit (dráma, 1909); A vándor énekel (versek, 1910); A csend (novellák, 1911); Utolsó nap (dráma, bemutatta a Nemzeti Színház); Misztériumok (3 egyfelvonásos, könyvalakban); Lélek a háborúban (1916); Tristán hajóján (1916); Halálos fiatalság (1917); Játékok (1917); Testvérország (1918); Dialógus a dialógusról (1918); Történet a Logody-utcáról{i918); Kalandok és figurák (1918); Dramaturgia (1918); Hét mese (1918); A fekete korsó (1919); Isten tenyerén (1919); Túl a testen (Karin Miichaelisszel együtt, eredetileg németül (1922); Der sichtbare Mensch (filmesztétika); Der Phantasiereiseführer, das ist ein Bädeker der Seele für Sommerfrischler (1925). Ezenkívül Bartók Béla A fából faragott királyfijához a szövegkönyvet írta (1917), mig B. Kékszakálú herceg várából c. szövegét Bartók zenésítette meg"""                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 327 .cimszó a lexikon 79 . oldalán van.