10325.htm       CIMSZO:        Balatonfőkajár                         SZOCIKK:     """Balatonfőkajár. A B.-i kongresszusi hitközség 1800. alakult. Alapítói, egyben első elöljárói: Herzfeld Áron, Spitzer Jakab, Politzer Ábrahám, Luria Ábrahám és Koppel Salamon kereskedők voltak. A hitközség első rabbija Dessauer Gábor volt, aki hosszú áldásos működés után 1878. halt meg B.-on. A hitközség temploma már 1800. felépült, ugyanezt a templomot 1927. Nattán Soma kezdeményezésére és irányítása mellett közadakozásból újjáépítették. Van a hitközségnek Chevra Kadisája, volt elemi iskolája, mely azonban később megszűnt. A hitközségnek tagjai közül nagyobb ipari vállalatot Nattán József alapított, akinek mézkiviteli vállalata, fakereskedése és cementárugyára körülbelül 50 munkást foglalkoztat. A hitközség a megalakulása utáni első időkben nagyon szépen fejlődött, úgy hogy 60 családot számlált, a 90-es évektől kezdve fokozatosan hanyatlott a hitközség s a háború, de különösen az ellenforradalom után tagjainak létszáma erősen lecsökkent. A hitközség 1500 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 1000 pengőt költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma 42, a családok száma 20, adót 20-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 3 gazdálkodó, 2 szabad pályán levő, 3 kereskedő, 5 magántisztviselő, 3 iparos, 2 magánzó. Az ellenforradalomnak a hitközségnek 3 tagja esett áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Nattán Soma elnök. Klein Mór rabbi helyettes, Schwarc Lipót, Krausz Dávid, Klein Dávid és Telegdi Sándor elöljárósági tagok."""                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 325 .cimszó a lexikon 79 . oldalán van.