10313.htm       CIMSZO:        Balassa            SZEMELYNEV          Balassa Benő   SZOCIKK:     B. Benő, közgazdasági író, szül. Zalakoppányban 1858. Megszerezte a polgári iskolai tanári oklevelet és 1897 óta a zalaegerszegi felső kereskedelmi iskola tanára és a kereskedelmi tanonciskola igazgatója volt. A napisajtóban és szakfolyóiratokban sok cikket és tanulmányt tett közzé különféle kereskedelmi és pénzügyi kérdésekről. Több tankönyve jelent meg takarékpénztárak, betegpénztárak, ipartestületek könyvelői számára. Főműve: Takarékpénztárak ellenőrzése.                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 313 .cimszó a lexikon 78 . oldalán van.