10312.htm       CIMSZO:        Balassa            SZEMELYNEV          Balassa Ármin  SZOCIKK:     """Balassa, 1. Ármin, ügyvéd és író, szül, Hódmezővásárhelyen, 1861 aug. 4., megh. Szegeden 1923 jan. 12. Tanulmányait szülővárosában és Budapesten végezte, azután Szegeden volt keresett ügyvéd és lapszerkesztő. Igen sokat írt vidéki lapokba és megalapította a «Szeged és Vidéke» napilapot, melynek főszerkesztője volt. Önállóan megjelent művei: Szegény Laci (népszínmű, 1887); A cégér (népszínmű, 1893); Parasztszívek (néptragédia, 1899); A szegedi színészet államosítása érdekében (1896); Klopitól Bokányiig (politikai eszmetöredékek, 1909). Zeneszerzéssel is foglalkozott és több népdala jelent meg"""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 312 .cimszó a lexikon 78 . oldalán van.