10309.htm       CIMSZO:        Bakonyi           SZEMELYNEV          Bakonyi Samu  SZOCIKK:     B. Samu, politikus és ügyvéd, szül. Debrecenben 1862 júl. 29., megh. Budapesten 1922 ápr. 22. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvéd lett, Debrecenben telepedett le, ahol kiváló hírnévre tett szert és a városi közéletben is élénk tevékenységet fejtett ki. Részt vett a debreceni Csokonai-kör megalapításában és annak főtitkára lett. 1901-től kezdve Debrecen városa országgyűlési képviselőnek választotta függetlenségi programmal. B. pártjának kettészakadása után a Justh-frakcióhoz csatlakozott. Mint képviselő a parlament legjelentékenyebb tagjainak egyike és a függetlenségi párt parlamenti vezérszónoka volt. Főképpen honvédelmi kérdésekben szólalt fel s általában olyan alkalmakkor, amikor a nemzeti önállóság érdekében küzdhetett. A koalícióban a hadügyi előadó szerepét töltötte be és tagja volt a delegációnak. Mint az országos Reformklub elnöke lelkes agitációt fejtett ki az általános választójog érdekében. A zsidó hitéletben kifejtett működését a bátor kezdeményezés jellemzi és mindig azok között volt, akik fáradhatatlanul a zsidók egyetemes érdekeiért harcoltak                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 309 .cimszó a lexikon 77 . oldalán van.