10308.htm       CIMSZO:        Bakonyi           SZEMELYNEV          Bakonyi Miksa SZOCIKK:     B. Miksa, publicista, közgazdasági író, szül. Dunaföldváron 1862. Eredetileg orvosnak készült és Budapesten az orvosi egyetemet látogatta, de már orvosnövendék korában közgazdasági tanulmányokkal kezdett foglalkozni, heti és napilapokban idevágó cikkeket tett közzé. Ő volt az első Magyarországon, aki behatóan ismertette Henry George amerikai író Haladás és Szegénység c. korszakos munkáját, és a földtulajdon államosítására vonatkozó nagyszabású elméletét. 1885-ben a Magyar Föld c. közgazdasági napilapnak, majd a Magyar Újság c. napilapnak segédszerkesztője lett. A múlt század kilencvenes éveinek végén a Magyar Nemzet munkatársa, majd 1903 óta Az Újság c. napilapnak vezércikkírója és közgazdasági rovatvezetője volt. Számos politikai, társadalmi és gazdasági cikket írt. Néhány esztendeig szerkesztette a Dél c. szabadkőműves folyóiratot. Nagy érdemeket szerzett az újságírói jóléti intézmények fejlesztése körül. Filozófiai és szatirikus költeményeket tett közzé.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 308 .cimszó a lexikon 77 . oldalán van.