10306.htm       CIMSZO:        Bak      SZEMELYNEV          Bak Izrael        SZOCIKK:     """B. Izrael (Back), rabbi, előbbinek testvéröccse,.szül. Vágújhelyen 1840 jan. 6., megh. Budapesten. Másféléves volt, amikor szülei Szegedre költöztek. Itt és Makón járt iskolába s az utóbbi helyt a híres Ullmann Salamon főrabbi jesivájában, azután Pestre jött s kereskedőnek készült, de nemcsak héber tanulmányait folytatta, hanem a nemet és francia nyelvben és irodalomban is kiképezte magát. 1857-ben felvették a szegedi r. kat. tanítóképzőbe, majd Prágába ment, ahol rabbidiplomát szerzett. 1860-ban Löw Lipót főrabbi hitoktatónak alkalmazta Szegeden, később ilyen minőségben Győrben és Szabadkán, ismét, Szegeden, Pécsen, 1869. kezdve Pesten működött. Tőle ered a leányok konfirmálásának meghonosítása. B. egymaga látta el a hitoktatást számos középiskolában, a hadapród-iskolában, a fogházakban, a vakok intézetében és az orsz. nőképzőben. Magyar-héber nyelvtan (Maslul lesón ivri 1865 és 1875); Dasz Izrael. (Hittani könyv gimnáziumok és reáliskolák számára 1875.) Mindkét munka négy-négy kiadást ért el. Szintén pedagógiai munkája: Emlékül a jövő nemzedéknek (1888. Konfirmációs könyv az ifjúság számára.) Ezenkívül még több hittani tankönyvet írt leányok számára."""                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 306 .cimszó a lexikon 77 . oldalán van.