10305.htm       CIMSZO:        Bak      SZEMELYNEV          Bak Ignác Vilmos        SZOCIKK:     B. (Back) Ignác Vilmos, teológus és publicista, szül. Vágújhelyen. 1823 dec. 24., megh. Budapesten a XIX. sz. végén. Pozsonyban és Prágában tanulta úgy a bibliai, mint a világi tudományokat. Miután filozófiai doktorátust tett, két évig működött mint rabbi Csehországban, majd Makón, Szegeden és Nagyváradon. A szabadságharc idején Pesten volt hírlapíró, a Bach-korszakban Gyulán, Bécsben. 1873-ban. Pozsonyban töltött be rabbiállást, de már 1874. kezdve állandóan Pesten élt, mint szerkesztő és antiquárius. A szabadságharc alatti dolgozatai a Pester Zeitung-ban és az Ungar-ban jelentek meg. Horn Edével (l. o.) együtt szerkesztette «Die Theisz» c. politikai lapot 1849., de ennek csupán négy száma jelent meg. 1874-ben Der Beobachter für jüdische Zustände c. lapot Pozsonyban szerkesztette Dr. Josephus álnéven, 1874 óta pedig Budapesten szerkesztette Der Ungarische Israelit c. hetilapját. Az ifjúság részére is szerkesztett egy hetilapot Die Taube címen 1876-77.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 305 .cimszó a lexikon 77 . oldalán van.