10304.htm       CIMSZO:        Bak      SZEMELYNEV          Bak Hirs          SZOCIKK:     B. Hirs, az első szegedi rabbi, szül. Szemnicen 1747., megh. Szegeden 1842-ben. 1796 óta volt szegedi rabbi, elődje R. Jechiel nem kizárólag rabbi-teendőket végzett. B. kitűnő hebraista volt, amiről számos sírfelirat tanúskodik, emellett a reformságtól teljesen távol állt és a szombat megszentségtelenítése miatt híveit úgy a hatóságoknál, mint a csanádi püspöknél feljelentette, minthogy azonban ezt a szombati hetivásár okozta, nem tudott eredményt elérni. Alatta kezdték építeni az új (a mai régi) zsinagógát. Fiai közül József Eliézer (1800-1884 okt. 5.) dájján és szellemes hitszónok, elismert talmud-tudós volt, s mint ilyen működött 1842-től haláláig. (L.: Löw és Kulinyi, A szegedi zsidók. 1885.)                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 304 .cimszó a lexikon 77 . oldalán van.