10303.htm       CIMSZO:        Bak      SZEMELYNEV          Bak Henrik      SZOCIKK:     Bak, 1. Henrik, belgyógyász, a San-franciscoi egyetem tanára. Szül. Szegeden 1846. megh. Atalantán (Egyesült Államok) 1915. Híres rabbicsaládból származott. Tanulmányait a bécsi tudományegyetemen végezte, ahol Hyrtl, Skoda és Billroth professzorok mellett dolgozott. Würzburgban, Berlinben, Párisban folytatott orvosi praxist, majd 1873. Amerikába ment és Chicagóban telepedett le. Itt csakhamar olyan hírnévre tett szert, hogy két év múlva meghívást kapott a San-franciscoi egyetem belgyógyászati tanszékére. Előadásaira özönlöttek a hallgatók, s mint orvost is Amerika minden részéből felkeresték a betegek. Tíz évig tartózkodott San-Franciscóban, mialatt háza találkozóhelye volt a művészet és tudomány kiválóságainak. A San-franciscoi klíma aláásta a túlhajtott munkától amúgy is meggyöngült egészségét s ezért délvidékre, Georgia állam fővárosába, Atlantába költözött. Itt sokáig működött még s tudományos munkálkodása mellett élénk publicisztikai tevékenységet is fejtett ki. Nagyobb angol nyelvű munkát írt az akkor virágzásának tetőpontján levő bécsi egyetemről. E könyve nagyon népszerű volt amerikai orvosi körökben és több kiadást ért el                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 303 .cimszó a lexikon 76 . oldalán van.