10301.htm       CIMSZO:        Baer Iszachar ben Petachja                             SZOCIKK:     """Baer Iszachar ben Petachja, kabbalista tudós a XVII. században, Magyarországban élt Körmöcbányán és valószínűen ott is született. Művei arra vallanak. hogy sokat utazott a Keleten, főképp Safedben tartózkodhatott, ahol a leghíresebb kabbalista tudósok iskolái voltak. Következő hébernyelvű művei maradtak fenn: «Pirhé Jah» (Prága 1609), amely tudományos bevezetés a kabalába Cordovero «Pardesz Rimonim» c. műve alapján; «Jes Zóchór» (1610, u. o.), mely a Zóhárban található összes rituális törvényeket tartalmazza; «Mekár Chochmó» (u. o. 1610), mely a Zohár nehezebb szavait és kifejezéseit tartalmazza és magyarázza (1610,, u. o.); végül a «Jode Binah», mely a Zohárról szól, de amely nem található fel. (V. ö.: Stein «Magyar Rabbik»""."                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 301 .cimszó a lexikon 75 . oldalán van.