10296.htm       CIMSZO:        Bachruch         SZEMELYNEV          Bachruch Károly          SZOCIKK:     """Bachruch Károly, királykúti, ötvös, szül. Budapesten 1850., megh. u. o. 1926. Atyja Albert, ugyancsak ötvös, a morvaországi Raudnitzból származott és előbb csak pipakupakokat gyártott selmeci gyárában készült pipáira, melyeket főleg Bécsbe szállított. 1826-ban Pestre költözött, hol a Miatyánk-utcában nyitott üzletet. Nemcsak ezüstműves munkákat, hanem ékszereket is készített. Az üzletet 1869. fia: B. vette át, kinek többi testvérei is ötvösök voltak és Párisban telepedtek le. B. Budapesten és Párisban tanult, azután bejárta Angliát, Franciaországot, Hollandiát és Belgiumot, míg végre Pesten atyja üzletét átvéve azt virágzó iparteleppé fejlesztette. Munkáival külföldi kiállításokon számos kitüntetést nyert (1900 Páris: aranyérem, 1904 St. Louis: Grand prix). Érdemei elismeréséül 1905.1. Ferenc József a magyar nemességet «királykúti» előnévvel adományozta neki. Az ipartelep a gyári munkákon kívül művészi becsű ötvösműveket is állított elő. Legismertebbek; Szt. István ezüstszobra (1895 a kalocsai székesegyház tulajdonában); a Budapesti Újságírók Egyesületének Jókai bilikoma (1898); a budai várpalota ezüstjei; a jubileumi történelmi pajzs a bécsi Schatzkammerben; I. Ferenc József király ezüstszobra a császári jubileum alkalmából."""                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 296 .cimszó a lexikon 74 . oldalán van.