10292.htm       CIMSZO:        Bacher SZEMELYNEV          Bacher Simon  SZOCIKK:     """B. Simon, héber író és költő, szül. Liptószentmiklóson 1853 febr. 1., megh. Budapesten 1891 nov. 9. Sarja a híres Bachrach-családnak, melynek egyik őse r. Jair Chajim Bachrach, a Chavasz Jair szerzője. A nikolsburgi, kismartoni és bonyhádi jesivákban tanult, ahol a talmudtanulás mellett elsajátította a héber, német és francia nyelvet. Később kitűnően megtanult magyarul is. Hazatérvén szüleihez, kereskedői pályára lépett és amellett ellátta 1845—49. a hitközség jegyzőségét is. 1852—62. Szucsányban lakott, mint a turócmegyei sójövedék felügyelője, egyszersmind az ottani zsidó iskola igazgatója is volt. 1862 -64. megint szülőhelyén lakott. 1864—1867. a nyitramegyei Kosson haszonbérletben bírt birtokán gazdálkodott. Költői és írói hajlammal megáldott idealista létére ezen a pályán se boldogult anyagilag. Pestre költözött, ahol eleinte 1867—1874-ig könyvelő és 1874—91-ig a Pesti Izr. Hitközség pénztárosa volt. B. minden szabad idejét a héber költészetnek szentelte. Gazdag és változatos érzelmi világát visszatükröztető, klasszikus héber nyelven írta költeményeit és fordította a magyar remekírók: Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty, Eötvös, Arany hazafias verseit. A kongresszust megnyitása alkalmával héber ódával üdvözölte. Irodalmi működését már 1844-ben a Bikkure Haittim új folyamatában kezdte és folytatta 1891-ig bő termékenységgel a Kochbe Jicchak, a Hamaggid, a Haivri s más héber folyóiratokban. 1860-ban jelent meg első nagyobb műve: Philippson, Jojakim c. németnyelvű drámájának héber nyelvű fordítása; 1865-ben Lessing Nathan der Weise c. drámájának költői héber átültetése; 1868-ban Zemirosz Haarec (Hazafias dalok) c. alatt héberre fordított magyar költemények gyűjteménye. Halála után egyik fia, B. Vilmos (l. o.) kegyeletes emléket állított neki, 1894. kiadván összes műveit 3 kötetes gyűjteményes munkában Sáár Simon c. alatt. (Wien, 1894.)"""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 292 .cimszó a lexikon 73 . oldalán van.