10290.htm       CIMSZO:        Bacher SZEMELYNEV          Bacher Emil     SZOCIKK:     Bacher, 1. Emil, közgazdász, B. Simon (l. o.) fia, B. Vilmos (l. o.) testvére, szül. Liptószentmiklóson 1854., megh. Budapesten 1926 okt. 15. Tanulmányait Budapesten végezte, majd hosszabb ideig külföldön képezte magát. Mint egyszerű tisztviselő kezdte pályafutását a Viktória malomtrustnél, amelynek később elnöke lett. Ezt az óriásivá fejlesztett vállalatot az egész világon ismertté tette, egyszersmind belekapcsolódott általa a hazai és külföldi pénzpiacba. A háború következményeivel járó pénzügyi összeomlás után jelentékeny része volt a szanálási műveletekben, de a világpiaccal nem tudta a versenyt tartani és midőn a malom részvényeinek árfolyama lezuhant. B.-nek kellett a felelősséget viselnie. Élete végén a Molinum Rt.-gá alakult malom talpraállításán fáradozott rendkívüli energiával, de munkája közben szervezete felmondta a szolgálatot. B. a Pesti Izr. Hitközség legjótékonyabb és áldozatkészebb hívei közé tartozott, aki évenként hatalmas összegeket adott a hitközség intézményeinek fenntartására. Irodalmilag is működött «A világ gabonapiacáról» a Pester Lloydba írta nagyértékű észrevételeit.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 290 .cimszó a lexikon 73 . oldalán van.