10288.htm       CIMSZO:        Bach    SZEMELYNEV          Bach József      SZOCIKK:     Bach József, rabbi, szül. Óbudán 1784., megh. Budapesten 1886 febr. 3. A haladó irány híve volt és ő volt az első, aki szakított az addig dívott jiddis prédikálással és német nyelvű hitszónoklatokat tartott a templomban modern formákban. Emellett éleseszű tudós is volt, aki gyermekkora óta állandóan foglalkozott a talmudtudományokkal és megtanulta az európai nyelveket is. A prágai egyetemen és az ottani zsidó tudósok vezetése mellett 12 évig tanult. Miután vagyonát elvesztette, az óbudai hitközség tanügyi vezetője lett s általában sokat foglalkozott népoktatással. Később a pesti hitközség első német hitszónokának hívta meg. Ezt az állását harminc éven át töltötte be lelkiismeretesen és számos hitszónoklata nyomtatásban is megjelent. Életrajzát fia adta ki és Kayserling látta el bevezetéssel, de a Reich-féle «Bész-Él»-ben is megjelent (l. k.). Egy szónoklatkötete Pesten jelent meg 1827. «Homtletische Erstlinge» címen.                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 288 .cimszó a lexikon 73 . oldalán van.