10282.htm       CIMSZO:        Azariel                         SZOCIKK:     Azariel avi Agri A XIV. és XV. század fordulóján élt magyar rabbi. Latin nyelvű magyar irodalomtörténeti adataink szerint dicséreteket és énekeket írt az év minden napjára. Műve egy pergamenre másolt zsoltárkönyv végső lapjain a vatikáni könyvtár tulajdonában van. Nevét általában Azariel avi Aazarinak írják, de Czvittinger Dávid 1711. megjelent  Specimen című írói lexikona a latin-betűs átírás mellett közli héber betűkkel az Azariel avi Agri nevet is. Ez utóbbi valószínűbb, mert utána megjelöli a helyet, ahol a magyar rabbi élt: in Agria urbe Hungariae. Az egri rabbira vonatkozó adatokat irodalomtörténeti munkáink Czvittingertől veszik. Előfordul még Básty Magyarok Emléke és Horányi Memória c. művében. Kohn Sámuel műve nem említi.                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 282 .cimszó a lexikon 71 . oldalán van.