10280.htm       CIMSZO:        Avódó                         SZOCIKK:     Avódó (avóda). Szolgálat. Eredetileg a jeruzsálemi templomban teljesített áldozati szolgálatot értették alatta, később a zsinagógai istentiszteletet is A.-nak nevezték. A Septuaginta görög bibliafordítása «leiturgia» névvel jelöli meg a templomi szolgálatot, vagyis az A.-t s ez a szó át ismert azután a közhasználatba (l. Liturgia). Az A. egy különleges neme volt a főpap által jom kippurkor a jeruzsálemi templomban rendezett istentisztelet. Ennek a jom kippuri kultusznak a leírásait felvették később az ünnepi liturgiába s ezek ma is helyet foglalnak a jom kippuri imák között. Az A. leírása kedvenc tárgya volt mindig a költőknek, miután maga az A. nem volt nagyon költői anyag, hosszú bevezetéseket írtak, melyeket rendszerint a világ teremtésénél kezdtek s a fontosabb bibliai eseményeket érintve a papi törzs kiválasztásánál fejeztek be. Ezeket az A. leírásokat ma csak a jom kippuri Muszaf imában mondják, a középkorban azonban a reggeli és a délutáni imák között is szerepeltek. Idők folyamán egész A.-költészet fejlődött ki s a legkiválóbb költők — köztük Juda Halévi is — sokat alkottak ezen a területen. Miután csak egyes darabok kerültek be a liturgiába, az A.-költészet alkotásainak legnagyobb része elveszett vagy kéziratban maradt. Ez utóbbiak közül újabban sok került nyilvánosságra. Sok található a British Múzeumban.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 280 .cimszó a lexikon 71 . oldalán van.