10278.htm       CIMSZO:        Avérosz                                   SZOCIKK:     """Avérósz (h. Bűnök). A bűnök kriminológiai szempontból természetesen a talmudikus jogban is sokféle meghatározás alá esnek és a minősítésben mindig az elkövetett bűn természete és célzata, a büntetés kiszabásában pedig a bűn nagysága és az abból származott ártalom irányadó. A polgári fenyítésen túleső vonatkozásokban két fő kategóriába sorozza a Talmud a bűnöket. Az egyikbe tartoznak az Isten ellen, a másikba az ember ellen elkövetett bűnök. Az Isten ellen elkövetett bűnöket (avérosz sébén ódom lamókóm)a jomkippur kiengeszteli; azokat a bűnöket azonban, amiket embertársa ellen (avérosz sébén ódom lachavéró) követ el az ember, nem engeszteli ki a jomkippur, hacsak a sértettet meg nem követi. (Jóma)."""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 278 .cimszó a lexikon 71 . oldalán van.