10277.htm       CIMSZO:        Avélé Cion                              SZOCIKK:     Avélé Cion. Cionért szomorkodók, akik a jeruzsálemi templom és a zsidó állam pusztulását siratják. A jámbor zsidó nem ismer mélyebb fájdalmat, mint hajdan való nemzeti szentségeinek elvesztését. Nem csak imákban jut kifejezésre ez a fájdalom, de számtalan emlékjel, nap és ünnep tartja ébren az emlékezést és a jobb jövőbe vetett reményt. Ha például a gyászoló az előírt hét gyásznap letelte után péntek este először jelenik meg az istentiszteleten, az esti ima megkezdése előtt elébe megy a templom bejáratához a hitközség egyik funkcionáriusa és ezeket a szavakat mondja neki: «A Mindenütt jelenlevő adjon neked vigaszt a Cionert szomorkodók maradékaival együtt». Ugyane szavakkal vigasztalják a gyászolót közvetlenül hozzátartozójának eltemetése után is.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 277 .cimszó a lexikon 71 . oldalán van.