10273.htm       CIMSZO:        Av besz din                             SZOCIKK:     Av besz din (a törvényszék atyja), a szinhedrion elnöke, aki rangban a nászi (fejedelem) után következik. Manapság a főrabbi héber címe, a rav (rabbi) szóval kapcsolatban. A legtöbb hitközségben nemcsak címet, de jelleget is kifejez, mert ahol intézményesített rabbikollégium működik, vagy ahol csak esetről esetre ül össze (akárcsak a választott bíróság formájára is) a rabbiság, ott a főrabbi elnököl (l. Besz-din). Helyettese és a tárgyalásoknak rendszerint való tényleges vezetője is a ros-besz din (a törvényszék elöljárója), aki a hitközségben az első dajjan (rabbi-bíró) tisztét tölti be (l. Ros-besz din). A konzervatív hitközségekben a hagyomány alapján viseli az av besz din címét a főrabbi és a ros besz din címét a rangidősebb dajjan anélkül, hogy az e címhez való jog külön kinevezéstől vagy adományozástól függne. A hagyomány alapján él sok haladó rabbi is ezzel a címmel, bár a legtöbb csak ravnak írja magát. A Pesti Izr. Hitközség is csak 1917. vezette be ezt a címet kitüntetésül dr. Fischer Gyula főrabbi számára, azután, hogy vezető-főrabbivá dr. Hevesi Simon főrabbit nevezte ki (l. Vezető főrabbi).                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 273 .cimszó a lexikon 71 . oldalán van.