10270.htm       CIMSZO:        Autonómia                               SZOCIKK:     Autonomia. Testületeknek, népi közösségeknek vagy hitfelekezeteknek az a függetlenségi, illetve önkormányzási joga, amellyel belügyeikben önállóan intézkedhetnek. Ilyen kihangsúlyozott autonómiával rendelkezett a zsidóság IV. Béla kiváltságlevelének életbeléptetésével az 1251. után következő időkben. A rendes bíróságoknak semmiféle joguk nem volt a zsidók fölött, egymásközti peres ügyekben ők maguk ítélkeztek és belügyeikben önkormányzati joguk volt. Ez a jog természetszerűleg megcsappant, vagy teljesen meg is szűnt a későbbi idők során, mikor a zsidók a városok törvényhatósága alá kerültek és zsidóellenes tendencia jellemzi a zsidókra vonatkozó intézkedéseket. Az emancipáció során újból autonómiához jutottak a zsidók, de ez csak az egyházi életre korlátozódik és csak a hitközségek önkormányzatát biztosítja.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 270 .cimszó a lexikon 70 . oldalán van.