10268.htm       CIMSZO:        Auszländer       SZEMELYNEV          Auszlander Antónia      SZOCIKK:     Auszländer Antónia, szül. Nagyváradon 1852., a nagyváradi városi tanács v. tagja. Harmincöt év óta elnöke a nagyváradi izraelita Nőegyletnek. Megalapította az izraelita Nőegylet leányárvaházát és az aggnők otthonát.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 268 .cimszó a lexikon 70 . oldalán van.