10266.htm       CIMSZO:        Austerlitz          SZEMELYNEV          Austerlitz Tivadar         SZOCIKK:     A. Tivadar, ügyvéd. Jelentékeny munkásságot fejt ki az eperjesi zsidóság kultúréletében. Megalapította a zsidó kultúregyletet és részt vett 1928. az eperjesi zsidó múzeum alapításában, amely Szlovenszkó zsidó kultúrájára, történetére és művészetére vonatkozó emlékeket foglal magában. Több felekezeti folyóirat munkatársa. Sajtó alatt van a Sárosmegyei zsidók története c. monográfiája. E lexikon munkatársa.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 266 .cimszó a lexikon 70 . oldalán van.