10264.htm       CIMSZO:        Austerlitz          SZEMELYNEV          Austerlitz Mayer          SZOCIKK:     """Austerlitz, 1. Mayer, rabbi, szül. Kismartonban 1833., ahol atyja A. Vilmos a rabbitestület elnöke volt és a hitközség újraalapításának munkájában vezető szerepet játszott. Az első vallástudományi ismereteit atyjától szerezte, 13 éves korában Nikolsburg híres talmudiskoláját látogatta, majd Bonyhádon Perls Mózes, Sárbogárdon Abbeles, Pozsonyban Szófer Ábrahám és Kismartonban Hildesheimer Izrael tanítványa volt. A. Kismartonból Prágába ment, ahol Rappoport rabbi tanítványa lett és egyetemi tanulmányai közben Kaempf és Wessely előadásait hallgatta, majd Giessenben 1857. filozófiai doktorátust nyert. Rabbiképesítő okleveleit Hildesheimer kismartoni, Rappoport prágai és Lüpschitz szántói rabbitól nyerte. 1858-ban feleségül vette Fischmann Mózes miskolci rabbi leányát és 2 évig apósa oldalán mint segédrabbi működött. 1860-ban az eperjesi, a mosonyi és az abonyi hitközségek hívták meg rabbinak, de A. Eperjes meghívását fogadta el és 1913. bekövetkezett haláláig, 53 éven keresztül, ott működött. Vezetése alatt a hitközség kulturális és emberbaráti intézményeivel, kiváló iskolájával mintahitközséggé fejlődött. A. nagy talmudi tudásával, szónoki képességével, klasszikus héber stílusával és irodalmi tevékenységével országos hírnevet szerzett. Ismertebb művei: Die Ökonomie d. hebr. Sprache; Gedächtnissrede über W. Austerlitz (1869); Das Öhlkrüglein (1879); Gedächtnissrede über S. H. Fischmann Rabb. zu Kecskemét (1880); Leichenrede an der Bahre eines Ermordeten (1865); Kasualreden (1910); Über den Selbstmord (1885)."""                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 264 .cimszó a lexikon 70 . oldalán van.