10262.htm       CIMSZO:        Auspitz SZEMELYNEV          Auspitz Jakab  SZOCIKK:     A. Jakab, földrajzi író, élt Pesten a XIX. sz. első évtizedeiben. Műve: a Beér ha-Lúchósz (Wien 1818), öt bibliai vonatkozású térképet mellékel, latin források alapján, bőséges jegyzetekkel, s magyarázatokkal. A térképekből a 4. és 5. Palesztinát ábrázolja s rekonstruálja a héber és nem zsidó források alapján. Életrajzát közli Benjacob az Ócar ha-Szefórimban                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 262 .cimszó a lexikon 70 . oldalán van.